ما دنبال نيروهاي کمکي ميگرديم!

کارکنان برای خدمات، تمیز کردن و شستن ظروف.

فرم ما را پر کنید. کارکنان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
سوال فوري داري؟ رسیدن به ما از طریق: 06 153 132 11 و یا الکترونیکی info@thecrown.nl.